The Relationship of Economics with Other Sciences and Economics Education


Creative Commons License

Umutlu H., Meçik O.

EconAnadolu 2022@Eskişehir VI. Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 May 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The science whose main subject is human, and which has the most relations with other social sciences is economics. Economics interacts not only with social sciences but also with natural sciences. The interaction of economics with the natural sciences has emerged due to the effort to gain more scientific certainty. But economics is criticized because it is thought to move away from science fields such as history and sociology, and psychology that emphasize the sociological situation of human beings. In the literature, the relationship of economics with other sciences has also been supported by economists, keeping it in the context of a tool. This relationship is an expected situation in terms of economics education as well as economics. Including other sciences in economics education is important for economics students to comprehend and analyze events. In this respect, in order for economics education to achieve its purpose, it is necessary to give increasing importance to the fields of sociology and psychology, history of economic thought, as well as the fields of statistics, econometrics, mathematics. In this study, it is aimed to evaluate the role of economics education in the relationship of economics with other sciences. The aim of the study is to examine the relationship of economics with natural and social sciences and the intensity of this relationship for each science. In the study, the reflections of the relationship of economics with other sciences on economics education are also discussed. It has been seen that economics, which is a social science, is in relation with many sciences, from physics to mathematics, from history to psychology. It is expected that this relationship between economics and other sciences can contribute positively to economics education if the means end boundary can be defined correctly. Accordingly, it is predicted that the fact that economics is in a relationship with other sciences in the context of tools may contribute positively to the development of economics and the effectiveness of the economics education process.

Temel öznesi insan olan ve diğer sosyal bilimlerle belki de en çok ilişkiye sahip olan bilim dalı iktisattır. İktisat sadece sosyal bilimlerle değil doğa bilimleriyle de etkileşim içindedir. İktisadın doğa bilimleriyle olan etkileşimi daha çok bilimsel kesinlik kazanma çabasından dolayı ortaya çıkmıştır. Ancak iktisat psikoloji, sosyoloji, tarih gibi insanın sosyolojik durumunu ön plana çıkaran bilim alanlarından uzaklaştığı düşünüldüğü için eleştirilmektedir. Literatürde iktisadın diğer bilimlerle olan ilişkisi araç bağlamında kalmak üzere iktisatçılar tarafından da desteklenmiştir. Bu ilişki iktisat bilimi kadar iktisat eğitimi açısından da beklenen bir durumdur. İktisat eğitiminde diğer bilim dallarına yer verilmesi iktisat öğrencilerinin olayları kavraması ve analiz etmesi açısından önemlidir. Bu bakımdan iktisat eğitiminin amacına ulaşabilmesi için matematik, ekonometri, istatistik alanlarının yanında iktisadi düşünceler tarihi, psikoloji, sosyoloji alanlarına da artan oranda önem verilmesi gereklidir. Bu çalışmada iktisadın diğer bilim dallarıyla olan ilişkisinde iktisat eğitiminin rolünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı, iktisadın doğa ve sosyal bilimleriyle olan ilişkisi ve her bilim dalı için bu ilişkinin yoğunluğunu incelemektir. Çalışmada iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisinin iktisat eğitimine olan yansımaları da ele alınmıştır. Sosyal bir bilim olan iktisadın fizikten matematiğe, tarihten psikolojiye kadar birçok b ilim dalıyla ilişki içinde olduğu görülmüştür. İktisat ile diğer bilimler arasındaki bu ilişkinin, eğer araç-amaç sınırı doğru tanımlanabilirse iktisat eğitimine pozitif anlamda katkısı olabileceği beklenmektedir. Buna göre, iktisadın yapısı itibariyle diğer bilimlerle araç bağlamında ilişki halinde olmasının iktisat biliminin gelişimi ve iktisat eğitimi sürecinin etkinliği için olumlu katkı sağlayabileceği öngörülmektedir.