BDetermination of Intra- Abdominal Adiposity and Fat Percentage Distribution in Female and Male Young Adults by Bioelectrical Impedance Analysis Method


Creative Commons License

Atalay E., Turan Kızıldoğan E.

9. ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESi, Elazığ, Turkey, 9 - 10 October 2022, vol.1, no.280, pp.458-465

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.458-465
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

It is known that the distribution of adipose tissue in the body is related to the general health status.

Intra-abdominal adipose tissue, which is one of the components of body adipose tissue, is accepted as

the most important metabolic risk factor in young adults. In this study, it was aimed to determine the

gender differences in the distribution of intra-abdominal adiposity and fat percentage in young adults.

61 participants were included in the study. Ages of the participants ranged from 19 to 25, of which 33

were female (mean age: 20.36 ± 1.36, body mass index: 21.20±3.26) and 28 were male (mean age:

20.50 ± 1.00, body mass index: 22.55±4.03 ). The body compositions of the participants were

evaluated by using the Tanita MC 750 Black bioelectrical impedance analyzer. There was no

significant difference between male and female participants in body mass index, intra-abdominal

adiposity, intra-abdominal adiposity area and body fat percentage (p< 0.05). While lean body mass

percentage and muscle percentage were higher in male participants (p<0.001), fat percentage, right

and left arm fat percentage, and right and left leg fat percentage were higher in female participants

(p<0.001). In young adults, there was no significant difference between male and female individuals in

terms of intra-abdominal adiposity values, while peripheral adiposity was found to be higher in

females. It can be said that there is no significant difference between the two gender in terms of

metabolic risk factors that may develop due to intra-abdominal adiposity in young adults.

Keywords: Young Adults, Intra-Abdominal Adiposity, Fat Percentage

Vücuttaki yağ dokusu dağılımının genel sağlık durumu ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Vücut yağ

dokusunun bileşenlerinden biri olan karın içi yağlanma, genç erişkinlerde en önemli metabolik risk

faktörü olarak kabul edilmektedir. Çalışmada, genç erişkinlerde iç yağlanmanın ve yağ yüzdesi

dağılımının cinsiyete göre farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 61 katılımcı dahil

edildi. Katılımcıların yaşları 19 ile 25 arasında değişmekte olup, 33’ü kadın (ortalama yaş: 20.36 ±

1.36, vücut kitle indeksi: 21.20±3.26), 28’i ise erkektir (ortalama yaş: 20.50 ± 1.00, vücut kitle

indeksi: 22.55±4.03). Katılımcıların vücut kompozisyonları, Tanita MC 750 Black biyoelektrik

impedans analiz cihazı kullanılarak değerlendirildi. Kadın ve erkek katılımcılar arasında vücut kitle

indeksi, iç yağlanma, iç yağlanma alanı ve gövde yağ yüzdesi değerlerinde anlamlı bir farklılık

görülmedi (p< 0.05). Yağsız vücut kitlesi yüzdesi ve kas yüzdesi erkek katılımcılarda daha yüksek

olarak bulunurken (p<0,001), yağ yüzdesi, sağ ve sol kol yağ yüzdesi ile sağ ve sol bacak yağ yüzdesi

değerleri ise kadın katılımcılarda daha yüksek olarak ölçüldü (p<0,001). Genç erişkinlerde, kadın ve

erkek bireyler arasında iç yağlanma değerleri açısından belirgin bir farklılık görülmezken, kadınlarda

periferik yağlanmanın daha yüksek olduğu bulundu. Genç erişkinlerde, karın içi yağlanmaya bağlı

olarak gelişebilen metabolik risk faktörleri açısından, her iki cinsiyet arasında belirgin farklılık

olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Genç Erişkinler, İç Yağlanma, Yağ Yüzdesi