AÇIK-APEKSLİ VE PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERDE KALSİYUM SİLİKAT İÇERİKLİ MATERYALLERLE APİKAL-TIKAÇ OLUŞTURULMASI: 3 VAKA RAPORU


BAL E. Z. , GÜNEŞ B. , YEŞİLDAL YETER K.

TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ 8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU, 10 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text