NOTCH3 C381T ve G684A polimorfizmleri ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin araştırılması


ÖZBAYER C., YAĞCI E. , GÜNEŞ H. V. , MUTLU F. , ÜSTÜNER D. , METİNTAŞ M. , ...More

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey