1. Bölüm Ekonomik Entegrasyon Kavramı, Şekilleri ve Teorileri


Bayraç H. N.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-25, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.1-25
  • Editors: Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Ekonomik entegrasyon teorisi, entegrasyona katılan ülkelerin kendi aralarındaki ticaretin serbestleştirilmesi ile ilgili politika ve uygulamaları ele almaktadır. Genellikle aynı coğrafyada yer alan ve gelişmişlik seviyeleri birbirine benzer yapıdaki ülkelerin yaptıkları entegrasyonlar giderek hız kazanmıştır. Dünya genelinde başlayan bu entegrasyon hareketleri arasında Avrupa Birliği (AB) en üst seviyeye ulaşmıştır.

Uluslararası ekonomik entegrasyonlar, üyelerin karşılıklı olarak kazançlarını artırmak amacıyla, yaptıkları ticaret ve diğer ekonomik faaliyetleri geliştirmek için oluşturulmaktadır. Böylece mevcut pazarın büyümesi, içsel ve dışsal ekonomilerin ortaya çıkması, teknolojik ilerlemeler, rekabet ve verimliliği artırarak ülkelerin ekonomik potansiyellerini olumlu yönde etkileyerek, ekonomik büyümeye ve refahın artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bölümde ekonomik entegrasyon kavramı, aşamaları, nedenleri, başarı kriterleri ve entegrasyon teorileri ele alınmaktadır.