7 ASETOKSİ 6 2 3 DİBROMOPROPİL 4 8 DİMETİLKUMARİN MOLEKÜLÜNÜN NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ


TAŞAL E.

TFD-29 International Physics Conferance, Turkey, 5 - 08 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey