Nevşehir İlinde Patates Kist Nematodlarının Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 ve Globodera pallida Stone 1973 (Tylenchida: Heteroderidae) Belirlenmesi


ÖZARSLANDAN A., Dinçer D., BOZBUĞA R., İMREN M., ELEKCİOĞLU İ. H.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, no.2, pp.125-129, 2019 (Peer-Reviewed Journal)