Ankilozan Spondilitli bir Hastada Lateral Yaklaşımla Spinal Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu


ÖZGÜL Ü., YÜCEL A., ERDOĞAN KAYHAN G., ASLAN A., ERSOY M. Ö.

Journal of Inonu University Medical Faculty, vol.19, no.3, pp.175-176, 2012 (Peer-Reviewed Journal)