Cognitive Behavioral Therapy Based Virtual Reality Exposure Intervention in Public Speaking Anxiety: A Case Study


Özer Ö., Yöntem M. K., Şaan T. G.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.2, pp.168-180, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study is a case study evaluating the effect of cognitive behavioral therapy based virtual reality exposure intervention in public speech anxiety. The client is a 19-year-old female and university student. The client is a university third grade student who is particularly anxious about making an academic presentation in front of the community. A five-session exporusre program, consisting of one session face-to-face, four sessions of virtual reality-based exposure, was applied to the client. Liebowitz social anxiety scale (LAS) and The Social Appearance Anxiety Scale (SAAS) were applied before, after and one month after application. At the same time, the client was asked about the level of anxiety at the beginning of each virtual reality session, at 5, 10 minutes. Research findings show that virtual reality intervention is a short and effective intervention that reduces the level of speech anxiety and in front of the community and level of social appearance anxiety.

Bu çalışma, topluluk önünde konuşma anksiyetesinde bilişsel davranışçı terapi temelli sanal gerçeklik maruz bırakma müdahalesinin etkisini değerlendiren bir vaka çalışmasıdır. Danışan topluluk önünde akademik sunum yapma konusunda anksiyete yaşayan, 19 yaşında, kadın ve üniversite üçüncü sınıf öğrencisidir. Danışana bir oturum yüz yüze, dört oturum sanal gerçeklik temelli maruz bırakma uygulamasından oluşan beş oturumluk bir müdahale programı uygulanmıştır. Danışana müdahale öncesinde, sonrasında ve uygulamadan bir ay sonrasında Liebowitz sosyal anksiyete ölçeği (LSAÖ) ve topluluk önünde konuşma kaygısı ölçeği uygulanmıştır. Aynı zamanda seans içinde rahatsızlık düzeyi sorularak veri elde edilmiştir. Araştırma bulguları 360 derece video yöntemi ile geliştirilen sanal gerçeklik müdahalesinin, danışan üzerinde gerçekçi kaygı yaratan, topluluk önünde konuşma anksiyetesi düzeyini ve sosyal görünüş kaygısını azaltan kısa ve etkili bir müdahale olduğunu göstermektedir.