Akciğer kanseri radikal radyoterapisinde hibrit ve çift yarımVMAT tekniklerinin dozimetrik kıyaslanması: Olgu sunumu


METCALFE E., ÖZDEN H. C. , ÇORUHLU N., ÖZEN A. , ETİZ D.

XII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey