Investigation of Consumer Behavior with Electroencephalography (EEG): The Effect of N200 Potential on Purchase Intention


Özkara B. Y.

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.149-166, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı N200 potansiyelinin tüketici satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin elektroensefalografi (EEG) ile incelenmesidir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde gerçekleştirilen araştırmaya 36 katılımcı dahil edilmiş olup, her katılımcının kolayda, özellikli ve beğenilen malları satın alma niyetleri ve ilgili ürünleri gördükleri andaki N200 potansiyelleri ölçülmüştür. Analiz sürecinde elde edilen veriler ilk olarak Matlab programı aracılığı ile ön analize tabi tutulmuştur. Ardından N200 potansiyelinin bağımsız, satın alma niyetinin ise bağımlı değişken olduğu doğrusal regresyon analizi SPSS 20.0 programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda beğenmeli ve özellikli mallarda N200 genlik değerinin, satın alma niyetini yordadığına işaret eden sonuçlara ulaşılmıştır. Kolayda mallarda ise N200’ün satın alma niyetini anlamlı bir şekilde yordayamadığı gözlemlenmiştir.