Boyarmadde Gideriminde Sepiolit ve Diğer Adsorbanların Etkinliğinin Araştırılması


ÖZTÜRK N. , BEKTAŞ T. E. , ÖZDEMİR M. , KIPÇAK İ.

IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Özet Kitabı, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2000

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey