Ürün Maliyetlerine Göre Karar Alma Araçları Ürün Yaşam Seyri Maliyetlemesi Hedef Maliyetleme ve Kaizen Maliyetleme


KÖSE T.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002 (Peer-Reviewed Journal)