Anti HBs olguda otolog kök hücre nakli sonrası HBV reaktivasyonu


YILDIRIM M. O. , ERBEN N. , NAYMAN ALPAT S. , ÖZGÜNEŞ İ.

5. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Bilimsel Platformu, Turkey, 1 - 04 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey