SERAMİK ATIK SUYUNUN TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ


Çatak E.

1. ULUSLARARASI BOĞAZİÇİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 May - 14 August 2023, pp.7-8

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.7-8
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Endüstriyel üretimlerde fazlaca kullanılan su, beraberinde çok miktarda atık suyun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Seramik üretimi sonucunda da açığa çıkan atık suyun bileşimindeki organik ve inorganik maddelerin bazıları toksik etki gösterirken, bazılarının ise bitki gelişimine olumlu etkileri de olabilmektedir. Seramik atık suyunun tohum çimlenmesi ve fide gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada; kontrol grubu olarak değerlendirilen steril saf suya ilaveten, yine sterilize edilmiş altı farklı konsantrasyondaki atık su örnekleri kullanılarak tohumlar üzerinde denemeler yapılmıştır. Kullanılan atık su, tesisten alındığı haliyle konsantrasyonu %100 olarak değerlendirilmiş; %75, 50, 25, 10 ve 1’lik konsantrasyonlar ise bu stok atık sudan, steril saf su ile dilüe edilerek hazırlanmıştır. Çalışmada Solanaceae familyasına ait ekonomik değerleri yüksek olan; Lycopersicum esculentum Mill. cv. H-2274 (domates) ve Capsicum annuum L. cv. Ilıca 256 (biber) bitki tohumları kullanılmıştır. Kontrollü şartlarda (16 saat ışık / 8 saat karanlık, 25 ± 2 oC sıcaklık ve yaklaşık 8000- 9000 lüks ışık şiddeti), kapalı ve steril ortamda gerçekleştirilen; tohum sterilizasyonu, tohum ekimi ve inkübasyon işlemlerinden sonra, gelişen fidecikler değerlendirmeye alınmıştır. 8-10 gün yaşlı fidelerin çimlenme yüzdeleri belirlenmiş; kök ve hipokotil uzunlukları milimetrik ölçümlerle tespit edilmiş, kotiledon sayıları da kaydedilmiştir. Çimlenme yüzdeleri arasında belirgin farklar görülmese de; her iki kültivarda % 50’lik konsantrasyonda Kontrol grubuna kıyasla bir artış tespit edilmiştir.