Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda mmp 9 ve vegf ekspresyonunun prognoz ile olan ilişkisi


AHMET SELİM Y., AKYÜREK N., YILMAZ Ş. , KARAKAYA KARABULUT J., MEMİŞ L., ÖZTÜRK C.

Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey