Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geleneksel Türk El Sanatlarına İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi


BAYINDIR N.

USVES Uluslararası sosyal bilimler ve eğitim bilimleri sempozyumu, 9 - 10 October 2020, pp.713-723

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.713-723
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Bir toplumun, sosyo-kültürel, psikolojik anlatımının ve ekonomik kişiliğinin en anlamlı belgeleri günümüze kadar gelmiş olan geleneksel el sanatlarıdır. Topluma özgü duyuş ve düşüncenin en önemli ifade aracıdır. Kültürel mirası gelecek nesillere aktarma görevini de üstlenen öğretmenin geleneksel mirasımızın farkında olması ve bunları öğrencilere tanıtabilmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının geleneksel Türk el sanatlarının farkında olup olmadıkları ve mesleki yaşantılarında bu sanatları nasıl kullanabileceklerine ilişkin görüşlerini almaktır. Araştırmanın çalışma grubuna, 2019-2020 öğretim yılında ESOGÜ eğitim fakültesinde öğrenim gören el sanatları ile önceden ilgilenmiş 8 aday benzeşik örnekleme ile yolu ile araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma deseni olarak olgu bilim kullanılmıştır. Bu kapsamda, odak grup görüşmesi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Toplanan veriler temalara ayrılmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının kültürel mirasımız olan geleneksel Türk el sanatlarımız hakkındaki farkındalıkları ve bu sanatları yaşatabilmeleri açısından gerçekleştirebilecekleri eğitimsel yaşantılar açısından önemlidir. Araştırma sonucunda; adayların en çok bildikleri ve uğraştıkları el sanatı ebru sanatıdır. Adayların el sanatlardan beklentileri ilgi ve merak düzeylerine bağlı olarak büyük ölçüde hobi olarak kalmaktadır. Adaylar el sanatlarını meslekte öğrencileri içinde benzer ihtiyaçları gözeterek bir hobi aracı olarak kullanabileceklerini düşünmektedirler.

Anahtar kelimeler: Geleneksel Türk El Sanatları, Sınıf Öğretmeni Adayı, Sanatsal Uygulamalar