Internet of Things (IoT) Based Smart Self Curing Concrete Production


Creative Commons License

Uygunoğlu T., Topçu İ. B.

El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.1, pp.245-253, 2021 (Scopus) identifier identifier

Abstract

In this study, the curing of the poured concrete with the Internet of Things (IoT) based smart irrigation system was carried out in order to prevent cracking by shrinkage during the hydration process. For this purpose, moisture sensors are placed on the surface of fresh concrete in different regions. In case of a decrease in the concrete surface moisture, the current moisture condition was detected by the sensors and the water motors were automatically activated and the irrigation process was carried out on the entire concrete surface with the water spray device placed on the concrete surface. When the humidity level reaches a enough level, it is detected by the sensors and the irrigation process is stopped automatically. These transactions are monitored on the internet with wireless network technology during the entire application period. Thus, the curing process, which must be done from the casting of the concrete until it gains enough strength, especially in the summer months, is ensured to remain damp automatically and automatically without the need for a person to wait in the area. Thus, better quality concrete production has been achieved compared to conventional concrete curing methods

Bu çalışmada, yerine dökülen betonların hidratasyon sürecinde rötre yaparak çatlamalarını önlemek için Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı akıllı sulama sistemiyle kürlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, taze betonun farklı bölgelerinde yüzeyine nem sensörleri yerleştirilmiştir. Beton yüzey neminin azalması durumunda mevcut nem durumu sensörler tarafından algılanmış ve su motorları otomatik olarak aktif hale gelerek beton yüzeyine yerleştirilmiş olan su püskürtme cihazıyla sulama işlemi tüm beton yüzeyine yapılmıştır. Nem değeri yeterli seviyeye ulaştığında yine sensörler tarafından algılanarak sulama işlemi otomatik olarak kesilmiştir. Bu işlemler tüm uygulama süresinde kablosuz ağ teknolojisi ile internetten izlenmesi sağlanmıştır. Böylece, özellikle yaz aylarında betonun dökümünden itibaren yeterli dayanım kazanıncaya kadar yapılması gereken kür işlemi sensörler yardımıyla ve alanda bir kişinin beklemesine gerek kalmadan otomatik olarak sürekli nemli kalması sağlanmıştır. Böylece klasik beton kürleme yöntemlerine göre daha kaliteli beton üretimi sağlanmıştır.