Nöropatik Ağrı Tedavisinde Kullanılan İlaçların Suistimali ve Bağımlılığı


Aydın Ş., Kılıç F. S.

in: Bağımlılık Yapan İlaçlara ve Maddelere Genel Bakış ve Farkındalık, Kılıç FS, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.57-61, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.57-61
  • Editors: Kılıç FS, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT
Neuropathic pain commonly affects the general population however an effective method has not been found to treat neuropathic pain. Nowadays, in the medical treatment of neuropathic pain pregabalin, gabapentin, duloxetine and various tricyclic antidepressants are preferred as first line treatment; capsaicin, lidocaine and tramadol patches are preferred as second line treatment; opioids and botulinum toxin A are preferred as third line treatment. The potential of these drug groups for abuse and addiction have been reported and is quite common. In the formation of abuse potential; besides socioeconomic, geographical and demographic factors, also rate of unemployment and poverty are shown to be in relation. There are also studies showing that drugs used in the treatment of neuropathic pain are abused in prison populations. Therefore, the prescription of abused drugs is forbidden in some prisons. It is seen that green prescription and control of abused drugs lower the abuse rates.

Keywords: Neuropathic pain; abuse; addiction

ÖZET
Nöropatik ağrı yaygın olarak görülmekle birlikte nöropatik ağrının tedavisinde hala etkili bir yöntem bulunamamıştır. Günümüzde ise nöropatik ağrının medikal tedavisinde birinci basamakta pregabalin, gabapentin, duloksetin ve çeşitli trisiklik antidepresanlar; ikinci basamakta kapsaisin, lidokain ve tramadol flasterleri; üçüncü basamakta opioidler, botulinum toksin A önerilmektedir. Bu ilaç gruplarının ise kötüye kullanım ve bağımlılık potansiyelleri bildirilmiştir ve oldukça yaygındır. Kötüye kullanım potansiyellerinin oluşmasında; sosyoekonomik, coğrafi ve demografik faktörlerinin etkisinin olması yanında işsizlik ve yoksulluk oranları da suistimal edilme oranlarıyla ilişkili olarak gösterilmiştir. Ayrıca yine cezaevi popülasyonlarında da nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların suistimal edildiğine dair araştırmalar mevcuttur. Buna bağlı olarak bazı cezaevlerinde susitimal edilen ilaçların reçete edilmesi yasaklanmıştır. Kontrole tabi tutulan ve yeşil reçete ile satılan ilaçların ise kötüye kullanım oranlarının düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı; suistimal; bağımlılık