İşletme Sahip ve veya Yöneticilerinin Etik Davranışlarla İlgili Algıları Rekabete Bakış Açılarından Etkileniyor mu KOBİ ler Üzerinde Bir Araştırma


KOÇ U. , TORLAK Ö.

II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey