A REVIEW OF STUDIES CONDUCTED IN CREATIVE DRAMA IN TURKISH SCIENCE TEACHING


Creative Commons License

Tezel Ö., Sarıkahya E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-11, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The creative drama, which is provides active participation of the learners, based on learning by doing and living; It is thought that it is an alternative method which can make the features desired to be gained in the science education program come to the forefront and make learning fun and meaningful. This study is conducted for the purpose of examine the studies on creative drama, to reveal creative drama and the use of creative drama in science teaching and contribute to developing a perspective on educators. For this purpose, a review has been prepared by examining the works in the field written for the use of creative drama method in science teaching. In the study, studies published in Turkish in national magazines were examined. As a result of scanning, 22 articles have been reached. The articles obtained as a result of this review process were analyzed by taking the aim, method, participants and outcome into consideration. As a result of the examination, it was seen that studies were mostly done for similar purposes, experimental studies were predominant, and studies were made with students, teachers and teacher candidates. It is concluded with the studies investigated that creative drama is an effective method in science teaching and that student, teacher and teacher candidates have a positive attitude towards creative drama. In line with the studies examined; it may be suggested to increase the use of creative drama in science teaching and to give necessary trainings to teachers and teacher candidates.

Öğrencinin aktif katılımını sağlayan, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi temel alan yaratıcı dramanın; fen öğretimi programında kazandırılmak istenen özelliklerin ön plâna çıkmasını sağlayabilecek, öğrenmeyi hem eğlenceli hem de anlamlı kılabilecek alternatif bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yaratıcı drama konusunda yapılan çalışmaları inceleyerek, yaratıcı drama ve fen öğretiminde yaratıcı dramanın kullanım durumlarını irdelemek ve eğitimcilerde bir bakış açısının oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla, Fen öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına yönelik olarak yapılmış alan yazındaki çalışmalar incelenerek, bir derleme hazırlanmıştır. Çalışmada, ulusal dergilerde yayınlanmış Türkçe çalışmalar incelenmiştir. Tarama sonucunda 22 makaleye ulaşılmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan makaleler; amaç, yöntem, katılımcılar ve sonuç göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. İnceleme sonucunda çoğunlukla benzer amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapıldığı, deneysel çalışmaların ağırlıklı olduğu; çalışmaların öğrenci, öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yapıldığı görülmüştür. İncelenen çalışmalar ile yaratıcı dramanın fen öğretiminde etkili bir yöntem olduğu; öğrenci, öğretmen ve öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik olumlu tutum içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen çalışmalar doğrultusunda, fen öğretiminde yaratıcı drama kullanımının artırılması; bu çerçevede, öğretmen ve öğretmen adaylarına gerekli eğitimlerin verilmesi önerilebilir.