The psychometric evaluation of the maternal employment guilt scale: A development and validation study.


Yüce-Selvi Ü., Yorulmazlar Ö. K.

İŞ, GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.21, no.1, pp.28-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of the current study is to develop Maternal Employment Guilt Scale (MEGS) and to test its psychometric properties. For this aim, scale items were developed through a rigorous process of extensive literature search and in-depth interviews, and the scale was applied to 605 working mothers living in Turkey. Exploratory factor analysis revealed that the MEGS had one-factor structure with 15 items, and confirmatory factor analysis confirmed this structure. MEGS has good psychometric characteristics with convergent and discriminant validity, regarding its correlations with other relevant scales used in this study. 

Mevcut çalışmanın amacı, Anne İstihdam Suçluluğu Ölçeği’ni geliştirmek ve ölçeğin psikometrik özelliklerini test etmektir. Bu amaçla ilgili alanyazının taranması ve yapılan mülakatları takiben ölçek maddeleri oluşturulmuş ve ölçek Türkiye’de yaşayan 605 çalışan anneye uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları Anne İstihdam Suçluluğu Ölçeği’nin 15 maddeden oluşan tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiş, doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da bu yapının geçerliliğini doğrulamıştır. Geliştirilen ölçeğin çalışma kapsamında kullanılan diğer ölçekler ile ilişkilerine bakılarak yakınsama ve ayırt edici geçerlikleri değerlendirilmiş ve ölçeğin iyi psikometrik özelliklere sahip olduğu bulunmuştur.