Turizm Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Algılarının Sektörde Kalma Niyetlerine Etkisi: ESOGÜ Turizm Fakültesi Örneği


KAYA S., OĞUZ Y. E., YILMAZ V.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.1-19, 2020 (Peer-Reviewed Journal)