Myelodisplastik sendromlu bir olgunun supraklaviküler lenf nodunda extramedüller hematopoez


AKDERE G. , GÖREN ŞAHİN D., GÜNDÜZ E. , ÜSKÜDAR TEKE H. , ANDIÇ N. , AKAY O. M.

EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey