2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın Kritik Söylem Analizi: Yeni Program Nasıl Bir Vatandaşlık Eğitimi Öngörüyor? [Critical Discourse Analysis of 2018 Social Studies Programme of Study: What Kind of Citizenship Education does The New Programme Envisage?]


ŞEN A.

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey