Statistical Analysis of Eskişehir Concrete Strengths in Urban Transformation


Creative Commons License

Topçu İ. B., Akkan E., Aksu M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.202-209, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Eskişehir'de riskli yapı tespiti yapılmış olan 306 adet betonarme binaya ait verilerin incelenmesi ile elde edilen istatistiksel analiz sonuçlarını içermektedir. Bu binaların ortalama beton basınç dayanımı, yapım yılları, yapım yıllarına bağlı olarak ortalama beton basınç dayanımı, projesinin varlığı, bulunduğu ilçeye göre ortalama beton basınç dayanımı, donatı tipi gibi veriler analiz edilmiş, sonuç bölümünde analizler yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. Binaların ortalama beton basınç dayanımı 7,99 MPa, standart sapması 3,41 MPa olarak hesaplanmış ve %16,99’unun 5.00 MPa’dan daha düşük dayanıma sahip olduğu görülmüştür. %59,48’inin ortalama beton basınç dayanımı ise 5.00-10.00 MPa aralığında sonuç vermiştir. Binaların %99,67’si 17,30 MPa dayanımın altında kalmış ve bu dayanımın üzerinde yalnızca 1 adet bina gözlemlenmiştir. Tüm veriler değerlendirildiğinde Eskişehir’de ve ülkemiz genelinde kentsel dönüşüme verilen önemin daha da arttırılması gerektiği; yeni yapıların proje ve uygulama denetiminde kurumlarımıza düşen görevin incelikle ve titizlikle yerine getirilmesi gerektiği önerilmiştir.