Kolon kanseri ve metilentetrahidrofolat redüktaz MTHFR C677T polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması


ERKASAP N., ERKASAP S. M., BAYRAM B., ÖZKURT M., YILDIZ B., İHTİYAR E.

CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, Turkey, 8 - 10 December 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes