Transdaktif Sınıflandırıcılar ve Hiyerarşik Karar Ağaçları Kullanarak Boyut İndirgeme


Tuğçe D., ÇEVİKALP H.

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Turkey, 19 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey