Hipertiroidi nedeniyle radyoaktif iyot tedavisi almış hastalarda tiroid nodüllerinin ultrasonografik ve sitolojik değerlendirmesi


BİLGİNER M. C., ÖZDEMİR D., ÇUHACI SEYREK F. N., YILDIRIM N., KILIÇ YAZGAN A., KILIÇ M., ...More

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No