Hipertiroidi nedeniyle radyoaktif iyot tedavisi almış hastalarda tiroid nodüllerinin ultrasonografik ve sitolojik değerlendirmesi


BİLGİNER M. C. , ÖZDEMİR D., ÇUHACI SEYREK F. N. , YILDIRIM N., KILIÇ YAZGAN A., KILIÇ M. , ...More

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey