Angela Carter’ın Reflections Adlı Kısa Hikâyesinin Metin Madenciliği ile Analizi ve Simgesel Bağlamda Değerlendirilmesi


ABDALLA S., ANGIN Z.

SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.6, pp.696-707, 2022 (Peer-Reviewed Journal)