Erişkinlerde İyimserlik Düzeyi ile Ruhsal Bozukluk İlişkisinin Değerlendirilmesi


ÖCAL E. E. , Demirtas Z., IŞIKTEKİN ATALAY B., ÖNSÜZ M. F. , IŞIKLI B. , METİNTAŞ S. , ...More

2nd Eurasian Congress of Positive Psychology, 12 - 14 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text