İnsan Yaşamını Korumakla Yükümlü olan Hekim;Hastasını İhbar İle Yükümlü Kılınabilir mi?


GÜNDÜZ T., ŞAYLIGİL Ö.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.13, no.3, pp.187-190, 2005 (Peer-Reviewed Journal)