On-Site Production of Railway Engineering Structures in Severe Ambient Conditions: Extreme Cold Weather


Çelikten S., Canbaz M.

Demiryolu Mühendisliği, vol.8, pp.70-78, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Demiryolu Mühendisliği
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.70-78
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Engineering structures are the indispensable elements of railways. While element production such as traverse, rail, etc. can be produced and applied by prefabrication, it is often mandatory to make on-site production in art structures. It is necessary to make the production of the structures in accordance with the standards, but the precautions must be taken for the production of these types of structures cannot be applied in severe ambient conditions. One of these conditions is the pouring of concrete in extremely cold weather. On-site production of concrete in extremely cold weather must be performed by taking precautions. However, these precautions may be insufficient. In this study, calcium aluminate cement, which has very high early-age strength, was employed by conventional Portland cement as the binder for the production of concrete. Concrete specimens were manufactured at -15 °C and the mechanical and physical properties of the specimens were investigated. As a result of this experimental study, it is revealed that the calcium aluminate cement can be applied confidently in an extremely cold environment, and in engineering, structures required high early strength.

Sanat yapıları raylı sistemlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Travers, ray vb. eleman üretimleri prefabrikasyon ile üretilip uygulanabilirken, sanat yapılarında çoğu zaman yerinde üretim yapılması zorunludur. Bu ortamlarda standartlara uygun üretimler yapılması gereklidir, ancak çoğu kez zorlu ortam koşullarında alınabilen önlemler bu tür yapılarda uygulanmayabilmektedir. Bu durumlardan biride aşırı soğuk havada beton dökümüdür. Aşırı soğuk hava yerinde beton dökümü önlem almadan yapılmamalıdır. Ancak bu önlemler zorlu arazi koşullarında yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmada böyle ortamlarda beton üretimlerinde bağlayıcı olarak normal Portland çimentosu yerine hızlı dayanım kazanan kalsiyum alüminatlı çimentolar tercih edilmiş ve -15 °C’de beton üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen betonların mekanik ve fiziksel özelikleri incelenmiştir. Bu deneysel çalışma sonucunda kalsiyum alüminatlı çimentoların çok soğuk ortamlarda ve kısa sürede yeterli dayanım gerektiren sanat yapılarında uygulanabileceği görülmüştür.