Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar


Creative Commons License

Süral İ., Kaleci D., Abdüsselam M. S., Arabacıoğlu S., Erdoğan S., Akdağ S., ...More

Pegem Akademi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem Akademi
  • City: Ankara
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

İçinde bulunduğumuz 21.yy ile birlikte hayatımızda pek çok şey değişmiş ve geçmişten bugüne dinamizmini devam ettiren teknoloji sayesinde hayata bakış açıımız yenilik kazanmıştır. Teknolojinin her geçen gün yenilenip gelişmesi hayatımızın farklı alanlarına etki etmektedir. Bu etki ile birlikte teknoloji okuryazarı bireylere gereksinim duyulmaktadır. Yeni nesil dijital çağda doğuyup büyümekte ve bu durum teknolojinin kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Teknolojide de gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler yenilikçi teknolojileri karşımıza çıkarmaktadır. Yenilikçi teknolojiler günümüzde sağlık, turizm, pazarlama, iletişim gibi alanların yanı sıra eğitim alanında da kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda adından bahsettiren bu teknolojiler arasında artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve dijital hologram uygulamaları yer almaktadır. Bu uygulamalar sayesinde kullanıcılar pek çok avantajla karşılaşmakta ve hayatlarını kolaylaştıran teknolojilere kayıtsız kalamamaktadır. Yenilikçi teknolojilerin son zamanlarda entegrasyon sağladığı en önemli alanlardan biri de eğitimdir. Yenilikçi teknolojiler sayesinde eğitime yeni bir bakış açısının kazandırılması amaçlanmakta ve eğitimden beklenen etki artırılmaya çalışılmaktadır. Özellikle teknolojiden bağımsız düşünülemeyen fen eğitimi alanında da yenilikçi teknolojilerin payı büyüktür. İçinde bulunduğumuz dijital dünyanın eğitim alanındaki ürünlerini yansıtabilen bu kitabın, eğitimcilere, öğretmen adaylarına ve bu alanda çalışan araştırmacılara yenilikçi teknolojilerden haberdar olma fırsatı sunabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kitabın başta fen bilimleri öğretmenleri olmak üzere, sınıf öğretmenleri, fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri ve bununla birlikte lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilere de klavuz olması, genel anlamda tüm eğitimcilere alternatif bir kaynak olması ümit edilmektedir. Yenilikçi teknolojilerin eğitim entegrasyonunu konu alan bu kitabın okuyucularına; • Yenilikçi teknolojilerin ders programlarına entegre edilmesi • Yenilikçi teknolojilerin sınıf ortamlarına aktarılması • Yenilikçi teknolojilere ilişkin sınıf içi uygulama örnekleri • Yenilikçi teknolojilerin öğretim materyali olarak kullanılması • Yenilikçi teknolojilerle geleceğin sınıflarının tasarlanması gibi içerikleri sunmaktadır. Her eserde olduğu gibi sizlerle ilk defa tanışan bu eserde de eksiklikler olabilir. Siz okuyucularımızdan gelecek dönütler sayesinde, bölüm yazarlarımız alandaki gelişmelerle birlikte gerekli güncellemeleri yapacaklardır. Bu süreçte sizlerin öneri ve katkılarına ihtiyaç duymaktayız. Bu kitabın ortaya çıkmasına katkı veren tüm öğretmen ve akademisyenlere teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca proje desteği sağlayarak kitabın ortaya çıkmasında büyük rol oynayan TÜBİTAK’a da teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Doç. Dr. Munise SEÇKİN KAPUCU

E-posta: muniseseckin@hotmail.com Eskişehir, 2020