Görsel İletişim Aracı Olarak Sembollerin Kültürlerarası Etkileşiminde Yeri ve Önemi


KINAM B.

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi, pp.18-29, 2019 (Peer-Reviewed Journal)