Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi


Parlaktuna İ.

Ege Akademik Bakış, vol.10, no.4, pp.1217-1230, 2010 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Ege Akademik Bakış
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1217-1230
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Kadınlar tarih boyunca üretimin her aşamasında çalışmışlardır. Hem
ailelerine hem de ülke ekonomisine olumlu yönde katkıları olan kadınlar, işgücü piyasasındaki bugünkü konumlarını çetin mücadeleler
sonucu elde etmişlerdir. Ancak yapılan çalışmalar dereceleri farklı da
olsa kadınların işgücü piyasasında çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını
göstermektedir. Bu sorunların nedenlerinin başında cinsiyete dayalı
mesleki ayrımcılık gelmektedir. Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık kadının işgücü piyasasındaki konumuna odaklanan bir konudur. Kadı-
nın işgücü piyasasındaki konumunun iyileştirilmesi ise kadına yönelik
istihdam politikaları ve gelişimi ile ilişkilidir. Kadının işgücü piyasasındaki konumunun iyileşmesi ülkelerin kalkınma sürecine olumlu olarak yansıdığından kadına yönelik istihdam politikaları önemini daha
da artmıştır. Çalışmada, Türkiye’de çalışan kadınların cinsiyete dayalı
mesleki ayrımcılık ile ilgili karşılaştıkları sorunlar belirlenmekte ve
nedenleri araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de çalışan kadınların işgücü piyasasındaki konumlarını iyileştirecek ve geliştirecek
istihdam politikalarına yön vermektir.