Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran erişkinlerin akılcı ilaç kullanım tutum ve davranışları


DAĞTEKİN G., DEMİRTAŞ Z., ALAİYE M. , SAĞLAN R. , ÖNSÜZ M. F. , IŞIKLI B. , ...More

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey