Acentelik Hukukuna İlişkin Çeşitli Sorunlar


TEKİN U.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu, Turkey, 05 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No