The Use of Wearable Technologies to Prevent Injury in Professional Athletes


Creative Commons License

Atalay E.

8. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Elazığ, Turkey, 4 - 05 March 2022, pp.397-398

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.397-398
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

          Because of the nature of sports, sports injuries are very common in professional athletes and cause serious health problems and financial losses. In parallel with technological developments, the use of wearable technologies in the prevention of sports injuries is increasing. Wearable technologies allow real-time monitoring of instantaneous performance, biomechanical and physiological parameters of athletes with noninvasively. With the use of wearable devices such as wrist monitors, epidermal patches, GPS (Global Positioning System) and RFID (Radio Frequency Identification) sensors and chest straps, important information such as heart rhythm and heart rate increase, muscle oxygen saturation, respiratory rate and triaxial acceleration can be evaluated. By observing the cardiac changes in athletes instantly, it is possible to determine and prevent the risk of sudden cardiac death in athletes. During exercise, changes in the electrolyte composition of sweat can be detected by sensors and dehydration can be prevented in athletes. By measuring sleep quality in athletes, decreased athletic performance and increased risk of injury can be prevented. Wearable technologies used in rehabilitation after sports surgeries such as anterior cruciate ligament repair can instantly evaluate muscle oxygen use during aerobic and anaerobic exercise, measure muscle recovery and muscle capacity and increase the effectiveness of rehabilitation. During training, the ratio of an athlete's internal or external workload to each other can be calculated, and overuse injuries can be prevented by showing how intensely the athlete is training and how ready athlete is for higher athletic loads. It is thought that the use of wearable technologies can contribute to the determination of the risk factors that may cause sports injuries and to reduce these risk factors by analyzing the health status, performance and workload of the professional athletes.

        Sporun doğası gereği spor yaralanmaları profesyonel sporcularda çok sık görülmekte ve ciddi sağlık sorunlarına ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak spor yaralanmalarının önlenmesinde giyilebilir teknolojilerin kullanımı giderek artış göstermektedir. Giyilebilir teknolojiler noninvaziv olarak sporcuların anlık performanslarının, biyomekanik ve fizyolojik parametrelerinin gerçek zamanlı olarak izlenilmesine olanak tanımaktadır. Bilek monitörleri, epidermal yamalar, GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ve RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) sensörleri, göğüs bantları gibi giyilebilir cihazların kullanımı ile kalp ritmi ve kalp hızı artışı, kas oksijen satürasyonu, solunum hızı ve üç eksenli hızlanma gibi önemli bilgiler değerlendirilebilmektedir. Sporcularda kardiyak değişikliklerin anlık olarak gözlenebilmesi ile sporcularda ani kardiyak ölüm riskinin belirlenmesi ve önlenmesi sağlanabilmektedir. Egzersiz sırasında, terdeki elektrolit bileşimindeki değişiklikler sensörler aracılığı ile belirlenerek, sporcularda dehidratasyonun önüne geçilebilmektedir. Sporcularda uyku kalitesi ölçülerek, atletik performansın azalması ve yaralanma riskinin artması önlenebilmektedir. Ön çapraz bağ onarımı gibi spor cerrahileri sonrasında rehabilitasyonda kullanılan giyilebilir teknolojiler, aerobik ve anaerobik egzersiz sırasında kas oksijen kullanımını anlık olarak değerlendirerek, kasın toparlanmasını ve kas kapasitesini ölçmekte ve rehabilitasyonun etkinliğini arttırabilmektedir. Antrenman sırasında bir sporcunun iç veya dış iş yükünün birbirine oranları hesaplanabilmekte ve sporcunun ne kadar yoğun antrenman yaptığını ve daha yüksek atletik yüklenmelere ne kadar hazır olduğunu gösterilerek, aşırı kullanım yaralanmalarının önlenmesi sağlanabilmektedir. Giyilebilir teknolojilerin kullanılmasının profesyonel sporcuların sağlık durumunun, performansının ve iş yüklerinin analiz edilmesine ve spor yaralanmalarına neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenerek, bu risk faktörlerinin azaltılmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.