Polimerler: Özellikleri ve Uygulamaları


Avcı H. (Editor)

Üniversite Yayınları, Eskişehir, 2021

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Üniversite Yayınları
  • City: Eskişehir
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Günlük hayatımız ve teknik kullanım alanlarının ayrılmaz bir parçası olan polimerler yaklaşık 100 yıl önce 1920’li yıllarda Hermann Staudinger'in polimerizasyon kavramını ilk kez yayınlamasından sonra hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Polimer teknolojisindeki son gelişmeler, inşaat malzemelerinden, savunma sanayine; enerjiden medikal, otomotiv, uzay ve uçak teknolojisi gibi pek çok alanda devrim yaşatmıştır. Tüm bu kullanım alanları ve uygulamalar polimer bilimi ve teknolojisinin kimya, malzeme, elektronik, fizik, tıp, tekstil, havacılık ve otomobil endüstrisi gibi temel ve mühendislik alanları ile disiplinler arası çalışmasını zorunlu kılıp, yaşam kalitemizi geliştirerek birçok modern teknolojide ana özellik durumuna gelmiştir.

Kimyasal olarak polimerler, genellikle yüzbinlerle ölçülen, yüksek moleküler ağırlıklı uzun "makromoleküller" zincirli yapılardır. Kullanılan ilk polimerler, insanlık tarihi kadar eski, doğal ürünler olan pamuk, ipek, kauçuk ve yün gibi malzemelerdir. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren sentetik polimerlerin eldesi ve üretimi üzerine önemli çalışmalar yapılmış, bakalit ve naylon eldesi ile yeni muazzam malzemelerin üretilebilirliği gösterilmiştir. Günümüz ve gelecekte insanların enerji, hammadde, gıda, sağlık, ulaşım, altyapı ve iletişim alanlarındaki mevcut problemlerin giderilmesi ve yeni ürünlerin eldesi için farklı fonksiyonellikteki polimerlerin kullanımının artacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan Sanayi Devrimi'nin başlangıcından günümüze, fosil yakıt kullanımın artması, geniş ormanlık alanların tarım arazilerine dönüştürülmesi, yüksek miktarda petrol bazlı polimerlerin kullanılması ve herhangi bir önlem alınmadan çevreye bırakılması veya kontrolsüz yakılması iklim değişikliklerine, hayvan ve bitki türlerinin hızla yok olmasına sebep olmaktadır. Burada özellikle çevreye uyumun arttırılması için modifiye edilmiş petrol bazlı ve biyolojik temelli polimerlerin üretimi ve kullanılması ile çevre dostu, sürdürülebilir, enerji verimli, yüksek kaliteli ve düşük fiyatlı yeni nesil malzemelerin hayatımızdaki yerinin artması, günümüz ve yakın gelecekte üzerinde büyük oranda çalışılması beklenmektedir.

Sunulan kitap bölümleri alanında önemli derecede bilgi ve tecrübeye sahip akademisyen ekibi tarafından hazırlanmıştır. Ülkemizde içerdiği konular ve Türkçe olması itibarı ile ilk olan bu değerli kitabın hazırlanmasını sağlayan meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Değerli bilim insanı Prof. Dr. Vural BÜTÜN ve kitabın geliştirilmesinde yaptıkları katkılarından dolayı hakemlerimiz ile birlikte kitap kapak tasarımındaki emeklerinden dolayı yüksek lisans öğrencim Yücel KOÇ'a teşekkür ederiz.

Bu kitap polimer ve bu anlamda yoğun bir şekilde çalışmaların yürütüldüğü polimerik liflerin temel özelliklerini ve yönlerini ele alarak başlamaktadır. Daha sonrasında içyapı, formülasyon ve göstermiş oldukları performans ve özellikler arasındaki ilişkiler tartışılarak okuyucuların polimer kavramını anlaması ve irdelenmesine olanak tanınmaktadır. Kitabımızın son kısmında ise polimer bilim ve teknolojisinin günümüz ve gelecekte kullanım alanları hakkında açıklayıcı bilgiler ayrı ayrı bölümler halinde verilmiştir. Ayrıca özellikle doku ve biyomedikal mühendislik alanlarına ilgi duyan okuyuculara temel oluşturması amacıyla günümüzdeki önemine binaen kök hücre konusu son bölüm olarak verilmiştir. Kitabımızdaki her bir bölüm kendi içerisinde bir bütünlük oluşturmasının yanında, okuyucunun ihtiyaç duyduğu veya merak ettiği kavram ve uygulamalara da bağımsız bir şekilde bakabileceği formatta bir içerik tasarımı yapılmıştır. Kitap akademisyenler, araştırmacılar ve ilgili sektörde söz sahibi olanlar başta olmak üzere anlatılan konulara ilgi duyan meraklı her okuyucunun anlayabileceği formatta hazırlanmıştır.

Son olarak, bu kitabı, hayatımda örnek aldığım 17 Nisan 2019 tarihinde vefat eden, altı çocuğunu büyük bir özveri ile büyüten ve bana iyi bir insan olmak için konuşmak yerine davranış ve çalışma ile örnek olmanın en iyi yol olduğunu gösteren sevgili Babama ithaf ediyorum.

Eskişehir,

18 Ağustos, 2020

Hüseyin Avcı