Religion Perception Of University Youth; Eskişehir Sample


Creative Commons License

Özgüven A. C., Arı Y.

Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi, no.4, pp.143-155, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.143-155
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Humans are constantly changing and transforming. It is unthinkable to get away from these changes or to escape their effects. Religion is one of the institutions that affect people in the social sphere. The individual's way of looking at the world includes the idea of ​​belief that he creates in the world of mind. The institution of religion is the most important factor that affects people, and therefore society, in a deep and broad framework. However, the individual; In order to reveal the world of meaning he is in, he has some interactions in social life. The aim of this study is to reveal the effects of religion on young people studying at university on their practical, social, daily life, socio-cultural life and individual preferences. In this study, an online questionnaire study with random sampling was applied to one hundred participants over the age of 18 who received university education in Eskişehir in the 2021-2022 academic year. As a result, we can say that religion affects the social life of the individual in many ways and we should consider the existence of its influence on the sociality he is in.

İnsan sürekli bir biçimde değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Bu değişimlerden uzaklaşmak veya etkilerinden kaçmak düşünülemez. Toplumsal alan içinde insanı etkileyen kurumların başında din gelmektedir. Bireyin dünyaya bakış tarzında zihin dünyasında oluşturduğu inanç düşüncesi yer alır. Din kurumu da insanları, dolayısıyla toplumu derin ve geniş bir çerçevede etkileyen en önemli unsurdur. Ancak birey; içinde bulunduğu anlam dünyasını ortaya çıkarmak için sosyal hayat içerisinde bir takım etkileşimlerde bulunmaktadır. Bu makalede; din olgusunun, üniversite okuyan gençler üzerindeki pratik, sosyal, gündelik hayat, sosyo-kültürel yaşam ve bireysel tercihlerinde görülen etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Eskişehir’de üniversite eğitimi alan 18 yaş üstü aralığındaki yüz katılımcıya tesadüfi örnekleme ile çevrimiçi anket çalışması uygulanmıştır. Neticede dinin bireyin sosyal yaşamını çok yönlü etkilediği ve içinde bulunduğu sosyalitesinde tesirinin varlığını göz önünde bulundurmamız gerektiğini söyleyebiliriz.