Tüketicilerin Müşteri Değeri Algıları Üzerine Bir Çalışma


UZKURT C., KOÇ U.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.111-130, 2007 (Peer-Reviewed Journal)