Ürün Tasarımı Eğitiminde Tasarım Sürecinde Kullanıcı Araştırmalarının Yeri


YALMAN Z., YAVUZ C.

International Journal of Innovative Research in Education, vol.4, no.1, pp.2-7, 2017 (Peer-Reviewed Journal)