Bireylerin Kredi Kartına Bakış Açıları ve Sosyo-Ekonomik Nitelikleri Bakımından Karşılaştırılmasına Yönelik Uygulama Çalışması


ŞEN H., YILMAZ V.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.121-149, 2006 (Peer-Reviewed Journal)