Öğretmen Adaylarının Sosyal Öz Yeterlik Algılarının Belirlenmesi Determining the Social Self Efficacy Perceptions of Candidate Teachers


ÇUBUKÇU Z., GİRMEN P.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Journal of Social Sciences, vol.1, no.8, pp.57-74, 2007 (Peer-Reviewed Journal)