Ambliyopik Olgularda Levodopa Tedavisinin Görme ve Visuel Evoked Potansiyel ile Değerlendirilmesi


Başer G., Başmak H. H., Yıldırım N., Yurdakul S.

Türk Oftalmoloji Derneği 28. Ulusal Kongresi Bülteni, vol.2, pp.500-502, 1994 (Conference Book)