LAPAROSKOPİK TOTAL GASTREKTOMİDE ÖZEFAGOJEJUNOSTOMİ ANASTOMOZUNUN İNTRAKORPOREAL ELLE VE STAPLERLE YAPILMASININ KARŞILAŞTIRILMASI


ZENGİN A.

4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi / 4rd International Medicine and Health Sciences Researches Congress (UTSAK) (22 – 23 August 2020), Turkey, 22 - 23 August 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes