Ağızda Görülen Epitelyal Displazi ve Skuamöz Hücreli Karsinom Vakalarının Değerlendirilmesi: Vaka Serisi


Sağlam H. , Akkoca Kaplan F., Bayrakdar İ. Ş. , Açıkalın M. F. , Özgül Z., Şensoy E., ...Daha Fazla

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.340-346, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 27 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.5336/dentalsci.2020-75514
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.340-346

Özet

 Skuamöz hücreli karsinom, skuamöz epitelden kaynaklanır ve tüm oral kavite karsinomlarının %90'dan fazlasını oluşturmaktadır. Oral kavite kanserlerinin etiyolojisinde kötü ağız hijyeni, sigara ve alkol tüketimi büyük rol oynar. Bu çalışmanın amacı, kliniğimize uzun süredir geçmeyen ağız yaraları nedeniyle başvuran 4 hastanın teşhis sürecini sunmaktır. Klinik muayene ve biyopsi işlemlerinden önce tüm hastalardan veya yasal vasilerinden yazılı aydınlatılmış onam alındı. Sonrasında hastaların ağız lezyonları toluidin mavisiyle boyandı, fırça ve punch biyopsisi alındı. Biyopsi materyalleri, histopatolojik değerlendirme için tıbbi patoloji anabilim dalına gönderildi ve sonucunda olgulara farklı derecelerde epitelyal displazi ve oral skuamöz hücreli karsinoma tanıları koyuldu. Anamnezin değerlendirilmesi ve klinik muayene erken evre lezyonların teşhisinde oldukça önemlidir. Diş hekimleri bu tip lezyonların teşhisinde önemli rol oynamaktadır.


Anahtar Kelimeler: Ağız neoplazileri; biyopsi; skuamöz hücreli karsinom

 Squamous cell carcinoma originates from the squamous epithelium and accounts for more than 90% of all oral cavity carcinomas. Poor oral hygiene, smoking and alcohol consumption play a major role in the etiology of oral cavity cancers. The aim of this study is to present the diagnosis process of four patients who applied to our clinic for long-term mouth sores. Written informed consent was obtained from all patients or their legal guardians prior to clinical examination and biopsy procedures. Afterwards, mouth lesions of the patients were stained with toluidine blue, brush and punch biopsy were taken. Biopsy materials were sent to the Department of Medical Pathology for histopathological evaluation, and the cases were diagnosed with different degrees of epithelial dysplasia and oral squamous cell carcinoma. Evaluation of anamnesis findings and clinical examination are very important in the diagnosis of early-stage lesions. Dentists play an important role in the diagnosis of such lesions.


Keywords: Biopsy; mouth neoplasms; squamous cell carcinoma