Ankara ekolojik koşullarında sater (Satureja hortensis L) bitkisinde uçucu yağ ve bileşenlerinin ontogenetik varyabilitesinin belirlenmesi


KATAR D., ARSLAN Y., subaşı i., BÜLBÜL A. S.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.8, no.2, pp.29-35, 2011 (Peer-Reviewed Journal)