Kliniğimizde izlenen komplike üst üriner sistem infeksiyonları


Doyuk Kartal E., Ünlü F., Nayman Alpat S., Özgüneş İ., Usluer G.

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.11, no.4, pp.181-187, 2006 (Peer-Reviewed Journal)